Facebook Twitter
blogeen.com

Tìm Nhà Mới Của Bạn

Đăng trên Thang Chín 12, 2022 bởi Alex Savage

Khi đủ thời gian đến để bạn thực hiện bước nhảy vọt đó và mua ngôi nhà của bạn, hoàn toàn không có nghi ngờ rằng bạn sẽ chỉ có một chút lo lắng. Đó là một bước thực sự lớn đối với cá nhân bạn và nó sẽ là bất thường đối với cá nhân bạn không bao giờ lo lắng khi tham gia vào một hợp đồng dài hơn bạn có thể đã sống. Tăng rằng sự thật mà bạn có thể đã sống một chân lỏng lẻo trong một cộng đồng căn hộ mà không có nhiều trách nhiệm ngoài việc trả tiền thuê nhà và bạn cũng có công thức cho một hoặc hai đêm mất ngủ. Nhưng đừng có trái tim, có một số giải thích tại sao việc sở hữu ngôi nhà của bạn là một ý tưởng tốt, và được liệt kê dưới đây là hai trong số những lý do này.

  • Tăng trưởng tài chính và bảo mật - Chắc chắn việc sở hữu ngôi nhà của bạn đắt hơn một chút so với mỗi tháng, tuy nhiên giá nhà của bạn sẽ tiếp tục tăng đều đặn vì nhiều năm trôi qua. Bạn có thể tìm cách, và bạn sẽ tìm kiếm điều này trong hãy thử thư viện địa phương của bạn, để bạn có thể sở hữu một ngôi nhà hoàn toàn trong vòng 10 năm. Đây có thể là một phần tốt nhất nhưng có sự kiên nhẫn và kỷ luật. Vì vậy, giải quyết sự hiểu biết thế chấp của bạn rằng mỗi tháng tài sản của bạn có giá trị nhiều hơn so với tháng trước.
  • Tự do - Bạn đã bao giờ có một chủ nhà cụ thể không muốn bạn hoàn thành bất cứ điều gì cho nhà, thậm chí không giữ một bức tranh? Và khi bạn đã treo bức ảnh đó thì thiên đường hỗ trợ bạn, bạn có khả năng phải mua sửa chữa. Vâng, bạn có biết gì không? Bạn không có khả năng phải lo lắng về điều đó nữa. Một khi bạn sở hữu ngôi nhà của bạn, bạn không cần phải lo lắng về màu sắc của bạn là những bức tường hoặc bạn cần bao nhiêu tiếng ồn. Chỉ cần được hưởng lợi từ sự tự do mà việc sở hữu ngôi nhà của bạn có thể cung cấp.
  • Vâng, đó là một khoảng thời gian căng thẳng nếu bạn đang mua nhà của bạn nhưng trong trường hợp bạn giữ cả hai điều này, điều đó có thể giúp bạn hiểu rằng bạn đang lựa chọn tốt cho cá nhân bạn.