Facebook Twitter
blogeen.com

Những Lợi Thế Của Việc Mua Và Thuê Nhà

Đăng trên Tháng Tư 4, 2024 bởi Alex Savage

Mua hoặc thuê là một trong những quyết định lớn nhất mà bạn cần phải đưa ra. Trong số những lợi ích của việc thuê là bạn sẽ không phải thực hiện một khoản nợ lớn, trong trường hợp bạn mua nhà và bạn cũng không thể trả thế chấp, bạn sẽ mất nhà và tất cả số tiền bạn đã đặt vào đó. Một lợi ích khác của việc thuê là ít trách nhiệm hơn. Nếu một cái gì đó bị vỡ hoặc một cái gì đó phải được thay thế, hoàn toàn không có tiền xuất hiện trong túi của bạn. Một lợi ích cuối cùng của việc thuê là ít trách nhiệm hơn. Nếu ai đó bị thương trong nhà cho dù đó không phải là lỗi của bạn, bạn không cần phải lo lắng về việc bị kiện.

Khi nó liên quan đến việc mua ngoài ra, nó có lợi thế của nó. Trong số các lợi ích của việc mua là quyền sở hữu của ngôi nhà. Điều đó có thể được thực hiện chắc chắn những gì đối với một tài sản bạn sở hữu mà bạn không thể làm nếu bạn đang thuê. Trong trường hợp bạn sở hữu một ngôi nhà, có thể sơn các bức tường thêm gạch và thay đổi bất cứ thứ gì bạn muốn. Điều này chỉ đơn giản là không phải lúc nào cũng như vậy nếu bạn đang thuê. Một lợi ích khác của việc mua có thể là tích lũy vốn chủ sở hữu. Số tiền bạn trả cho thế chấp có thể được sử dụng nếu cần thiết để trả lại các chi phí khác thông qua việc sử dụng một vài vốn chủ sở hữu.

Một lợi ích cuối cùng của việc mua là trả tiền thế chấp. Một khi bạn trả lại thế chấp, chi phí lớn nhất mà bạn có chắc chắn sẽ không còn nữa. Trừ khi bạn cần phải trả một khoản vay mua nhà nữa, nó có thể giải phóng nhiều tiền để thực hiện các hoạt động khác. Mua và thuê cả hai đều có lợi thế của họ, cuối cùng là những lợi thế phù thủy của nó mà bạn khám phá ra mong muốn hơn sẽ quyết định sự lựa chọn của bạn cuối cùng.